1. برای دریافت فایل اطلاع رسانی نمایشگاه برق و الکترونیک 97 مشهد  اینجا را کلیک نمایید.


2. برای دریافت فایل اطلاع رسانی نمایشگاه برق  و الکترونیک و تجهیزات وابسته 96  ، اینجا را کلیک نمایید.