سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران- مشهد
The 13th Int`l Exhibition of Electricity Industry Iran- Mashhad
Iran ElectroExpo 2018
19 الی 22 تیرماه 1397
ساعات بازدید: 16 الی 22